خوانش

هر لحظه یک غیر منتظره است که ما را در برمی‌گیرد

...ها

1. دلم برات تنگ شده انسیه... .................................................... 2. 11 شب می­خوابم... 7 صبح بیدار می­شوم... 3. هی خواب می­بینم تصادف کرده­ام... (عمو فروید ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 14 بازدید

راه

نه اولش پیداستو نه آخرشبا این همهباید تا آخرش برومبگذار بنشینم ونفس تازه کنمنترستصمیم من عوض نمی‌شودبه سنگی بدل نمی‌شومکه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 10 بازدید
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
3 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
8 پست
دی 87
11 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
2 پست